Valsts kontrolieris ar Eiropas reģiona kolēģiem pārrunā augstāko revīzijas iestāžu lomu Covid-19 laikā

26.03.2021.

Valsts kontrolieris Rolands Irklis piektdien, 26.martā piedalījās Eiropas Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (EUROSAI) Covid-19 projektu grupas dalībvalstu augstāko revīzijas iestāžu vadītāju sanāksmē, lai pārrunātu projekta kopējo norisi, kā arī iepazīstinātu klātesošos ar Valsts kontroles izpēti par augstāko revīzijas iestāžu lomu un efektivitāti Covid-19 krīzes laikā.

Attālinātās sanāksmes laikā R.Irklis sniedza prezentāciju par paveikto, informējot, ka Valsts kontrole sadarbībā ar britu, somu un zviedru kolēģiem ir aplūkojusi augstāko revīzijas iestāžu darba efektivitātes jautājumus, kā arī iekšējās un ārējās komunikācijas izaicinājumus Covid-19 laikā. Savu vērtējumu Valsts kontroles izpētē sniedz 64% no EUROSAI augstākajām revīzijas iestādēm. Valsts kontrole šobrīd izstrādā pārskatu, kurā tiks apkopota informācija par komunikācijas izaicinājumiem un trūkumiem augstāko revīzijas iestāžu saziņā, tostarp, attālinātajā saziņā ar valdību, sadarbības partneriem un revidējamām vienībām Covid-19 ārkārtas apstākļos. Vienlaicīgi šajā pārskatā izklāstītos Covid-19 krīzes vadības praktiskos piemērus augstākās revīzijas iestādes varēs izmantot, lai nodrošinātu efektīvu sabiedrības interešu pārstāvību, komunikāciju un darba nepārtrauktību ārkārtas situācijās kopumā.

Tikšanās laikā arī Beļģijas, Čehijas, Izraēlas, Lielbritānijas, Nīderlandes, Somijas un Zviedrijas augstāko revīzijas iestāžu pārstāvji informēja par viņu pārziņā esošajām darba grupām, kas aptver tādas ar Covid-19 pandēmiju saistītās tēmas kā revīziju programmu izstrāde, sadarbības un finanšu revīzijas, revīzijas veselības un sociālās aprūpes jomās, valstu ekonomiskā aizsardzība, augstāko revīzijas iestāžu reaģēšanas spējas ārkārtas apstākļos un citas.

EUROSAI Covid-19 projekta grupa tika izveidota 2020. gada vasarā pēc Lielbritānijas un Somijas augstāko revīzijas iestāžu iniciatīvas. Tās mērķis ir sniegt atbalstu EUROSAI biedru institucionālo spēju pilnveidošanai, identificēt novatoriskas revīziju veikšanas pieejas un stiprināt profesionālo sadarbību starptautiskā līmenī krīzes vadības jautājumos.