Valsts kontrole piedalās donoru sanāksmē par atbalsta sniegšanu jaunattīstības valstu augstākajām revīzijas iestādē

09.04.2021.

Valsts kontroles pārstāvis 7. aprīlī piedalījās Starptautiskās Augstāko revīzijas iestāžu organizācijas attīstības iniciatīvas (INTOSAI IDI) ikgadējā sanāksmē attīstības sadarbības palīdzības saņēmējiem augstāko revīzijas iestāžu savstarpējās atbalsta programmas (PAP-APP) ietvaros. Organizējot dialogu starp donoriem, sadarbības partneriem un augstāko revīzijas iestāžu pārstāvjiem, atbalsta programmas partneri vēlas dot iespēju visām augstākajām revīzijas iestādēm palielināt atbalstu, kā to paredz INTOSAI un donoru sadarbības globālā aicinājuma iniciatīva.

Valsts kontrole 2020. gadā parakstīja sadarbības līgumu ar Starptautiskās augstāko revīzijas iestāžu organizācijas (INTOSAI) dibināto attīstības iniciatīvu (IDI), tādējādi kļūstot par partneri jaunattīstības valstu augstāko revīzijas iestāžu atbalstam. Ar šīs iniciatīvas starpniecību tiek īstenotas dažādas attīstības programmas, nodrošinot apmācību organizēšanu, dažādu rīku izstrādi augstākajām revīzijas iestādēm, kā arī ekspertīzi un atbalsta sniegšanu jaunattīstības valstu augstāko revīzijas iestāžu kapacitātes stiprināšanā. Valsts kontrole kā starptautiskais donors šīs programmas ietvaros sniedz atbalstu Gambijas Augstākajai revīzijas iestādei. Šajā ikgadējā sanāksmē Latvijas Republikas Valsts kontroli pārstāvēja Starptautiskās sadarbības un projektu nodaļas attīstības projektu vadītājs Emīls Pūlmanis.

Sanāksmē piedalījās pārstāvji no deviņām atbalsta programmas saņēmējvalstu augstākajām revīzijas iestādēm – Kongo Demokrātiskās Republikas, Eritrejas, Gambijas, Gvinejas, Madagaskaras, Nigēras, Sjerraleones, Togo un Zimbabves, kā arī attīstības sadarbības partneri, starptautiskie donori un pārstāvji no citām augstākajām revīzijas iestādēm.

Galvenā uzmanība sanāksmes laikā tika veltīta minēto deviņu augstāko revīzijas iestāžu ambiciozajiem stratēģiskajiem plāniem nākamajiem gadiem un viņu jaunākajiem projektu priekšlikumiem ilgtermiņa atbalsta saņemšanai no starptautiskajiem donoriem.

Vairākas šīs atbalsta programmas augstākās revīzijas iestādes un to partneri jau ir veiksmīgi saņēmuši finansējumu projektiem, bet joprojām ir arī tādas iestādes, kuras vēl nav nodrošinājušas finansējuma piesaisti un nav vienojušās par sadarbības partneru vai ekspertu iesaisti atbalsta sniegšanā.

Šīs ikgadējās sanāksmes laikā tika sniegts īss pārskats par deviņu atbalsta programmas saņēmējvalstu galvenajiem sasniegumiem laikā no 2018. līdz 2020. gadam, kā arī to vēl neīstenotajām atbalsta vajadzībām. Valstis dalījās ar pieredzes stāstiem par īstenotajiem projektiem, lai padziļināti iepazīstinātu ar augstāko revīzijas iestāžu projektiem, kuri līdz šim netika atbalstīti. Tāpat sanāksmē tika sniegta iespēja augstākajām revīzijas iestādēm, starptautiskajiem donoriem un sadarbības partneriem dalīties pieredzē un iesaistīties diskusijā par konkrētu atbalsta projektu īstenošanu.

INTOSAI ir starptautiska 194 augstāko revīzijas iestāžu apvienība, IDI ir INTOSAI attīstības un pieredzes apmaiņas “platforma”. IDI finansē Norvēģijas Augstākā revīzijas iestāde un starptautiskie donori – UK Aid, INTOSAI un tās individuālie biedri, Austrian Development Agency un SIDA.