Noslēdzies konkurss uz divām Valsts kontroles padomes amata vietām

16.04.2021.

Valsts kontrolieris Rolands Irklis 16. aprīlī nosūtīja vēstuli Saeimas priekšsēdētājai Inārai Mūrniecei, kurā, pamatojoties uz Valsts kontroles padomes locekļu amata pretendentu atlases komisijas lēmumu, saskaņā ar Valsts kontroles likuma 27. pantu aicina Saeimu uz četru gadu termiņu darbam Valsts kontroles padomē apstiprināt atklātā konkursā izraudzītās kandidātes Maiju Āboliņu un Ilzi Bāderi. Konkurss tika izsludināts šī gada februārī.

Jaunus padomes locekļus vajadzēja izraudzīties tāpēc, ka 2021. gada pirmajā pusgadā pēc otrā pilnvaru termiņa beigām būs vakantas divas Valsts kontroles padomes locekļu amata vietas.

Padomes locekļu atlasi veica Valsts kontroles padomes locekļu amata pretendentu atlases komisija, kuras sastāvā ir Valsts kontroles padome un neatkarīgi novērotāji – biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” vadītāja Inese Tauriņa un projektu vadītāja Agnija Birule, kā arī Valsts kontroles Sabiedriskās padomes priekšsēdētāja Iveta Reinholde.

Pretendentu atlase notika trijās kārtās. Pirmās kārtas laikā konkursa komisija izvērtēja pretendentu atbilstību prasībām un iesniegtos rakstiskos redzējumus par Valsts kontroles darba prioritātēm turpmākajos četros gados. Otrajā kārtā izvirzītie pretendenti konkursa komisijai prezentēja savu redzējumu par Valsts kontroles darba prioritātēm turpmākajos četros gados, skaidroja savu motivāciju strādāt amatā un atbildēja uz komisijas jautājumiem. Trešajā kārtā tika vērtētas pretendentu vadības kompetences un reputācija.

Maija Āboliņa no 2006. gada līdz 2020. gadam, ieņemot dažādus amatus, strādājusi Latvijas Bankā. No 2012. gada līdz 2020. gadam ir bijusi Latvijas Bankas Juridiskās pārvaldes vadītāja vietniece. M. Āboliņa ir Eirosistēmas monetārās politikas operāciju īstenošanas tiesiskā regulējuma autore, veikusi finanšu aktīvu pārvaldīšanas līgumu saskaņošanu ar starptautiskiem partneriem, bijusi vadošā juriskonsulte kredītiestāžu krīžu jautājumos. M. Āboliņa ir Eirosistēmas Finanšu tiesību ekspertu darba grupas dalībniece, Latvijas Bankas likuma projekta līdzautore, kā arī Satversmes tiesai sniegto Latvijas Bankas viedokļu līdzautore. No 2019. gada M. Āboliņa ir vieslektore Rīgas Juridiskajā augstskolā, kurā izveidojusi bakalaura un maģistra programmu banku un finanšu tirgus tiesībās. No 2020. gada septembra M. Āboliņa ir tieslietu ministra ārštata padomniece ES tiesību, valsts pārvaldes un publisko iepirkumu jautājumos.

Ilze Bādere darbu Valsts kontrolē uzsāka 2010. gadā kā valsts revidente, 2012. gadā kļūstot par vecāko valsts revidenti, bet kopš 2015. gada ir Revīzijas un metodoloģijas departamenta Pirmā sektora vadītāja. I. Bāderes galvenie pienākumi ir revīziju veikšanas uzraudzība, revīziju veikšanai nepieciešamās metodoloģijas izstrāde un aktualizēšana, apmācības procesa un pieredzes apmaiņas nodrošināšana Valsts kontroles darbiniekiem par revīziju jautājumiem. I. Bādere piedalījusies arī dažādos starptautiskos projektos, nodrošinot metodisko materiālu izstrādi un vadot apmācības Kirgizstānas, Ukrainas, Moldovas, Gruzijas, Serbijas un Vjetnamas augstākajās revīzijas iestādēs. Pildot Valsts kontroles sektora vadītāja pienākumus, I. Bādere sevi ir apliecinājusi kā profesionālu, augsta līmeņa speciālisti.